EXW – EX Works

EXW – EX WORKS (Yerində təslim)

Daha öncəki məqaləmizdə qeyd etdiyimiz kimi hər bir qayda alıcı və satıcı arasında olan münasibətləri (xərc, sığorta, risk və s.) tənzimləyir. Müqavilələri EXW şərti ilə bağladıqda öhdəliklər aşağıdakı formada olacaq:

Öhdəliklər
Yoxlama, Paketləmə, Markalama Satıcı
İxracat Prosedurları Alıcı
Yükləmə (satıcı ünvanındakı maşına) Alıcı
Daşınma Satıcının alıcıya qarşı daşıma müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur
Sığorta Satıcının alıcıya qarşı sığorta müqaviləsi bağlamaq öhdəliyi yoxdur
Boşaltma Alıcı
İtxalat Prosedurları Alıcı

EXW – EX WORKS şərtinin keçərli olduğu nəqliyyat vasitələri:

1. Dəmiryolu (alıcı)
2. TIR (alıcı)
3. Təyyarə (alıcı)
4. Gəmi (alıcı)Fikrinizi bildirin