14
Dec

SERIN Kataforez Sistemləri

Serin Industrieanlagen mikro, ultra və nanofiltrasiya modullarının və elektrodiyaliz membranlarının istehsalçısı və birbaşa distribyutorudur. Təcrübəli mühəndislər qrupumuzla, texnoloji sahəsində müəyyən hallarda sizə dəstək oluruq. Geniş beynəlxalq təcrübədən faydalanırsınız. Serin sizin… SERIN Kataforez Sistemləri